Aj keď som v Prahe s väčšími či menšími prestávkami už od roku 2005, potvrdenie o prechodnom pobyte som nikdy na nič nepotreboval. Potreba prechodného pobytu sa objavila až pri vybavovaní českej živnosti.

Potvrdenie o prechodnom pobyte je možné získať na Ministerstve vnitra, konkrétné pracovisko je závislé od vašej adresy. Pre väčšinu Prahy je to pracovisko na Žižkove (Koněvova 18832). Pred návštevou pobočky odporúčam objednať sa, a to na piatok ráno. Systém objednávania a vybavovania bol na pobočke totiž veľmi chaotický. Neobjednaní klienti si ráno vystoja frontu a zoberú poradové číslo. Objednaní klienti sa po príchode musia nahlásiť pri okienku, ak tam práve nie je iný klient a neignorujú vás. Samozrejmosťou je oznam, že časy objednania sú len orientačné. Ja som sa objednal na piatok ráno na 8:00 takže som tam bol prvý a jedna úradníčka si ma všimla pri príchode a hneď ma zavolala. Mal som celkom šťastie.

K potvrdeniu o prechodnom pobyte som potreboval

  • fotografiu pasového formátu
  • nájomnú zmluvu
  • pracovnú zmluvu (pretože ako účel pobytu som mal zamestnanie)

Potvrdenie nedostanete ihneď, pár dní po trvá. Ja som bol následne objednaný na utorok o 12:30. Keď som prišiel na pobočku, čakáreň bola plná ľudí, fungovalo len jedno okienko kde bol práve klient a nikto si ma nevšímal, nemal som sa komu nahlásiť. Po chvíli prechádzala okolo úradníčka z piatku a pamätala si ma, tak ma hneď vzala. Opäť trochu šťastia, inak som tam mohol čakať dosť dlho.

Po získaní potvrdenia máte povinnosť hlásiť

  • zmenu bydliska
  • rodinného stavu
  • zamestnávateľa (ak je účelom zamestnanie)
  • dokladu (OP / pas), na ktorý je potvrdenie naviazané

Keď som si založil živnosť, bol som nahlásiť zmenu zamestnávateľa. Bolo mi povedané, že prechod zo zamestnanca na živnosť je zmena účelu pobytu a musím podať novú žiadosť, celý proces zopakovať. K novej žiadosti je potrebná znovu nájomná zmluva a fotografia, ktoré som pri sebe samozrejme nemal. Musel som teda prísť na ďalší deň znovu. Nechápem hlavne, na čo je úradu znovu moja fotografia a na čo si musia znovu kopírovať moju nájomnú zmluvu, ak to už všetko majú z predchádzajúcej žiadosti.

Prišiel som teda znovu a úradníčka mi poradila, nech si ako účel pobytu zvolím “ostatní” a nezáleží, či som zamestnanec, alebo živnostník, nebudem už musieť takéto zmeny hlásiť. Stačí k tomu nájomná zmluva a doklad o zdravotnom poistení, teda kartička poistenca. Ak by mi to poradila úradníčka už pri prvej návšteve, stačili by mi 2 návštevy úradu namiesto 5 (kedže som si ešte následne musel ísť vyzdvihnúť nový preukaz).

Aktualizácia 3.5.2017: Účel pobytu sa už pri prechodnom pobyte neudáva. Pracoviská sú už len dve a na objednanie sa čaká viac ako mesiac. Stačí však už len jedna návšteva, preukaz vám vydajú ihneď po spracovaní žiadosti, nemusíte po neho chodiť osobitne.