Igor Kulman

Ako na živnosť v ČR

· Igor Kulman

Občan EÚ môže v ČR podnikať za rovnakých podmienok ako občan ČR, založenie živnosti je však trochu odlišné, čo sa týka potrebných dokumentov, problémov s rodným číslom a pod. Ja som si týmto procesom nedávno prešiel.

Potrebné dokumenty

K založeniu živnosti budete potrebovať nasledujúce dokumenty

  • občiansky preukaz
  • potvrdenie o prechodnom pobyte alebo výpis z registra trestov
  • potvrdenie o umiestnení miesta výkonu živnosti

Špecifikom pre občanov EU je práve potvrdenie o prechodnom pobyte alebo výpis z registra trestov, ktoré sa od nás vyžaduje. Potvrdenie o prechodnom pobyte je možné získať na Ministerstve vnitra, viac v samostatnom článku. Výpis z registra trestov je možné získať napríklad na kontaktných miestach Czech POINT.

Voliteľne ešte odporúčam zriadiť si na podnikanie osobitný bankový účet, aby v tom bol poriadok. Zíde sa aj dátová schránka, ktorá sa dá zriadiť napríklad na pošte a umožní vám podávať daňové priznanie a prehľad do sociálnej poisťovne plne elektronicky.

Ohlásenie živnosti

O živnosť som šiel požiadať na Finančný úrad pre Prahu 7, kde som vedľa živnostenského oboru našiel tzv. jednotné kontaktné miesto. To má otváraciu dobu inú, priaznivejšiu, ako samotný živnostenský obor, aspoň na Prahe 7.

Ohlásenie živnosti spočíva vo vyplnení Jednotného registračného formulára spolu s úradníkom, celý proces je relatívne jednoduchý. Pomocou tohto formulára sa zaregistrujete ako živnostník (OSVČ), prihlásite k dani z príjmu, zdravotnému a sociálnemu poisteniu.

Nakoniec je nutné ešte zaplatiť poplatok 1000 Kč na pokladni a žiadosť je kompletná. Ako dátum začiatku som zvolil aktuálny deň, živnosť teda začala platiť od daného dňa aj keď živnostenský list a IČ som si bol na úrade vyzdvihnúť až o týždeň (lehota je 5 pracovných dní).

Zdravotné poistenie

Záloha na zdravotné poistenie musí byť uhradená vždy do 8. dňa nasledujúceho mesiaca. Aktuálna minimálna výška zálohy v roku 2015 je 1797 Kč. Úradník z Jednotného kontaktného miesta ma informoval, že číslo účtu a variabilný symbol pre platby nájdem na webe poisťovne (v mojom prípade VZP).

Na webe VZP je uvedené, že variabilným symbolom je “číslo pojištěnce (RČ bez lomítka, nebo číslo přidělené VZP)”. Pre Slovákov RČ nezodpovedá číslu poistenca a ako variabilný symbol je potrebné použiť práve číslo poistenca.

Sociálne poistenie

Zálohu za sociálne poistenie je potrebné uhradiť vždy do 20. dňa nasledujúceho mesiaca. Aktuálna minimálna výška zálohy v roku 2015 je pri hlavnej činnosti 1943 Kč. Údaje o platbe by vám mali prísť automaticky poštou. Mne samozrejme údajne neprišli, musel som zájsť osobne na pobočku.

Prechodný pobyt

Keďže som pri žiadosti o prechodný pobyt udával ako dôvod zamestnanie a prikladal pracovnú zmluvu, musel som po založení živnosti znovu na Ministerstvo vnitra a ohlásiť zmenu. Zmena dôvodu pobytu znamená úplne novú žiadosť a celý proces absolvovať znovu. Preto v článku o prechodnom pobyte odporúčam ako dôvod pobytu uviesť “Ostatní”.