Igor Kulman

Windows 10 tip: vypnutie zbytočnej uzamykacej obrazovky

· Igor Kulman

Windows 10 obsahuje rovnako ako Windows 8.1 tzv. uzamykaciu obrazovku (lockscreen), pre ktorú nemá väčsina ľudí žiadne využitie a táto obrazovka len zdržiava od prihlasovania do systému.

Vypnutie tejto prihlasovacej obrazovky je relatívne jednoduché. V Group Policy Editor (gpedit.msc) otvorte sekciu Computer Configuration | Administrative Templates | Control Panel | Personalization. Nájdete v nej položku Do not display the lock screen, ktorej hodnotu stačí prepnúť z Not configured na Enabled.

Aktualizácia: S augustovým Anniversary Update (1607) Microsoft znefunkčnil tento spôsob vypnutia uzamykacej obrazovky. Je potrebný nový, komplikovanejší spôsob a to updatovanie registrov po každom prihlásení. Aby ste to nemuseli konfigurovať ručne, pripravil som definíciu pravidelnej úlohy. Stačí spustiť Task Scheduler a túto definíciu naimportovať. Keďže sa vykonáva po každom prihlásení, uzamykacia obrazovka bude viditeľná po reštarte alebo vypnutí počítača. Pri ubyčajnom uzamknutí ale viditeľná nebude.