RegCleaner je nástroj na mazanie zastaraných údajov z registrov, ktoré patria programom, ktoré ste už dávno zmazali. Čo program vie ? Okrem mazanie údajov z registrov vie ešte mazať DLL súbory pomocou funkcie Shared DLLs feature a zástupcov súborov pomocou funkcie Startup feature.

Samotný program sa skladá z menu a siedmich okien. Sú to Software Tab, Startup List tab, Uninstall Menu Tab, File Types Tab, New File Tab , Shell Extensions Tab a Backups Tab. Software Tab obsahuje názvy všetkých programov, ktoré majú nejaké údaje uložené v registroch. Môže sa stať, že v tejto tabuľke nájdete aj programy, ktoré ste už dávno odinštalovali alebo zmazali. Ich hodnoty môžete pomocou tohto programu jednoducho vymazať. Startup List je zoznam všetkých programov spúšťaných pri štarte systému. Nájdete tu odkazy z registrov aj z menu Po spustení. Všetky sa dajú jednoducho zmazať.

Uninstall Menu je zoznam všetkých programov, ktoré nájdete v Ovládacom Paneli | Pridať alebo odobrať programy. File Types Tab je zoznam všetkých asociovaných súborov aj s popisom. New File Tab obsahuje zoznam súborov, ktoré možno vytvoriť po kliknutí pravým tlačidlom a voľbe Nový. Shell Extensions Tab obsahuje všetky voľby kontextového menu všetkých druhov súborov. Backups Tab je zoznam záloh registrov vytvorených týmto programom. Z každej tabuľky môžete data jednoducho odoberať.

Dôležitou súčasťou programu je voľba Nástroje. Tá obsahuje OCX nástroje, Čistenie registrov, Zoznam systémových DLL súborov, Zoznam DLL súborov, Zoznam zdieľaných DLL súborov, Reset hardvérovej konfigurácie, Úprava ,,vyhľadávacieho” menu, Úprava ,,otvoriť s " menu a spustenie Regedit-u. Ako najlepší z týchto nástrojov hodnotím nástroj Čistenie registrov. Pri čistení registrov máme na výber OLE čistenie a Orphan vyhľadávač. Orphan vyhľadávač skenuje registre a hľadá vetvy alebo dáta, ktoré odkazujú na súbory, ktoré sa už na disku nenachádzajú.

Licencia: freeware Kontakt: www.jv16.org