Igor Kulman

Raspberry Pi a zálohovanie projektov

· Igor Kulman

Raspberry Pi mi slúži hlavne na sťahovanie filmov  a seriálov a ich prehrávanie na TV, rozhodol som sa ho však využiť aj na zálohovanie, a to v prvom rade zálohovanie pracovných projektov.

Záloha Git repozitárov

Všetky svoje projekty mám na Bitbuckete, ktorý ponúka neobmedzený počet verejných a súkromných Git repozitárov úplne zadarmo. Za Bitbucketom stojí Atlassian, takže mu celkom verím, zálohovanie na lokálny disk však určite nie je na škodu.

Na zálohovanie repozitárov som využil veľmi jednoduchý princíp. Na externý disk pripojený k Raspberry Pi som vy vyklonoval všetky repozitáre a vytvoril jednoduchý skript, ktorý na všetkých vykoná git pull:

#!/bin/bash 
for x in `ls /media/mybook/_backup/projects` 
do 
echo "processing $x" 
cd $x 
git pull 
cd .. 
Done

Git sa v RaspBMC štandardne nenachádza, je potrebné ho nainštalovať (sudo apt-get install git).

Záloha databáz

Okrem Git repozitárov zálohujem aj databázy mojich webov, ktoré bežia na hostingu Inet.sk. Tento hosting vykonáva každý deň dumpy databáz, ktoré sú prístupné cez ftp. 

Vytvoril som si preto jednoduchý bash skript, ktorý dané dumpy stiahne a následne zmaže všetky zálohy staršie ako dní

#!/bin/bash
cd /media/mybook/_backup/db/
echo "connecting to ftp"
ftp -in ftp.exmaple.com << SCRIPTEND
user login heslo
binary
cd backup
cd mysql
mget *
cd ..
cd pgsql
mget *
SCRIPTEND

echo "deleting old backups"
find /media/mybook/_backup/db* -mtime +10 -exec rm {} \;

Automatické spúšťanie skriptov

Na automatické spúšťanie týchto skriptov je možné využiť cron. V RaspBMC je však štandardne vypnutý, je potrebné ho najprv povoliť v nastaveniach XBMC.