Microsoft okrem známeho komerčného softvéru poskytuje aj celé množstvo bezplatných a veľmi zaujímavých nástrojov, hlavne prostredníctvom Microsoft Research. Ja som narazil na bezplatný nástroj Microsoft PowerPivot od týmu Analysis Services, ktorý vám chcem v tomto článku priblížiť.

Microsoft PowerPivot je Add-In pre Excel 2010 slúžiaci na dátovú analýzu, môžeme ho označiť aj ako BI nástroj. Dáta na analýzu je možné získavať z veľkého množstva zdrojov, od databáz cez dátové feedy a textové súbory až po Azure DataMarket. Dáta, ktoré si do projektu natiahnete sú uložené priamo v Excel súbore, jedná sa teda o analýzu v pamäti. Spôsob uloženia je iný ako pri klasických Excel dátach, tieto sú komprimované a uložené ako BLOB, vďaka čomu je možné obísť obmedzenie Excelu na milión riadkov. Kompresia dát je naozaj účinná. Súbor s tabuľka faktov o predajoch z testovacej databázy Contoso DW, ktorá obsahuje okolo 3,4 milióna záznamov, mal pri teste len 40 MB.

So získanými dátami sa dá celkom dobre pracovať, dajú sa triediť, filtrovať, vytvárať medzi nimi vzťahy. Práve dobre definované vzťahy medzi dátami sú dôležité na efektívnú analýzu. Ak ste dáta získali z databázy, vzťahy sú vytvorené automaticky na základe kľúčov. Dáta je možné následne zobrazovať v tabuľke a grafe, možnosti sú celkom široké, pripomínajú zjednodušenú OLAP kocku s možnosťou slice and dice analýzy.

Na webe nástroja PowerPivot nájdete okrem možnosti stihnutia aj niekoľko demonštračných videí, ktoré vám tento nástroj priblížia a naučia vás pracovať s dátami. Okrem týchto videí odporúčam vyskúšať Virtual Lab. Virtual Lab obsahuje jednoduchý tutoriál, ktorý vás prevedie všetkými fázami projektu od získania dát až po slice and dice analýzu.

Microsoft PowerPivot je nástroj, ktorý sa rozhodne oplatí vyskúšať. Je to jednoduchý, prehľadný ale zároveň dosť silný nástroj.