V súčasnosti už veľa užívateľov vlastní tzv. multimediálnu klávesnicu, teda klávesnicu so špeciálnymi klávesmi na ovládanie hlasitosti, CD prehrávača, internetového prehliadača a pod. Ak chcete tieto klávesy využiť, musíte mať ku klávesnici ovládač, ten výrobca samozrejme dodáva len pre systémy Windows. Ak chcete takúto klávesnicu plnohodnotne využívať aj pod Linuxom, musíte nájsť nejaké iné riešenie. Jedným z možných riešení je použitie programu Hotkeys (http://sf.net/projects/hotkeys).

Na domovskej stránke programu Hotkeys nájdete zdrojové kódy tohto programu, ktoré si musíte skompilovať. Existuje však aj jednoduchší spôsob, a to inštalácia z RPM balíčkov. Z www.rpmfind.net si stiahnite program Hotkeys (použil som hotkeys-0.5.7-1mdk) a knižnicu libxosd2 (použil som libxosd2-2.2.7-1mdk), ktorú program vyžaduje. Okrem tejto knižnice budete potrebovať ešte knižnice libxml2 (libxml2-2.5.11-1mdk) a db2 (db2-2.4.14-8mdk), ktoré nájdete na CD od vašej distribúcie. Samotná inštalácia je veľmi jednoduchá :

rpm -i db2-2.4.14-8mdk.i586.rpm

rpm -i libxml2-2.5.11-1mdk.i586.rpm

rpm -i libxosd2-2.2.7-1mdk.i586.rpm

rpm -i hotkeys-0.5.7-1mdk.i586.rpm

Inštalácia je hotová, teraz pristúpime ku konfigurácií. Zoznam podporovaných klávesnic získate zadaním :

$ hotkeys -l

Ak sa vaša klávesnica nachádza v zozname podporovaných, stačí spustiť program s parametrom

$ hotkeys -t oznacenie_klavesnice

WWW
e-mail

A
B
C

Forward
Back

Igor Kulman
ikulman@pcrevue.sk

Výpis č.1 - Chicony KB-9885

Ak sa však vaša klávesnica v zozname podporovaných nenachádza, čo bol aj môj prípad, musíte si konfiguračný súbor vyrobiť sami. Príklad konfiguračného súboru vidíte na výpise č.1. Konfiguračný súbor je vlastne obyčajný súbor v XML formáte, kde je kódu každého špeciálneho klávesu priradená určitá akcia. Musíte však poznať kódy jednotlivých špeciálnych klávesov. Tieto klávesy môžu mať kódy od 100 (záleží od klávesnice) po 255, takže skúšať všetky ručne nie je najlepšie riešenie. Asi najlepším riešením je napísať si konfiguráčny súbor, ktorý vidíte na výpise č.2. Nemusíte ho samozrejme písať ručne, môžete si ho nechať vygenerovať napísaním vhodného skriptu. Nazvite ho napríklad test.def a umiestnite do adresára /usr/share/hotkeys/. Teraz spustite program hotkeys :

$ hotkeys -t test

Program je spustený, môžete pristúpiť k zisťovaniu kódov jednotlivých špeciálnych klávesov. Stačí ak stlačíte kláves a do konzoly sa vám vypíše jeho kód. Kód pre jednotlivé klávesy si zapíšte, budete ich potrebovať pri vytváraní konfiguračného súboru pre vašu klavesnicu.

100
101

.
.
.

253
254
255

Igor Kulman
ikulman@pcrevue.sk

Výpis č.2 - testovací súbor (skrátený)

Ako som už spomínal, ku každému klávesu môžete priradiť určitú akciu, môžete použiť niektorú z preddefinovaných akcií ako VolumeUp, VolumeDown, Mute, Play, Pause … (zoznam - man hotkeys), alebo si definovať vlastnú. Klávesu priradíte niektorú z preddefinovaných akcií takto :

napríklad

Pre priradenie vlastnej akcie musíte použiť takýto zápis :

nazov

napríklad A

Na výpise č.1 vidíte konfiguračných súbor mojej klávesnice Chicony KB-9885. Konfiguračný súbor teraz uložte do adresára /usr/share/hotkeys a spuste program hotkeys s týmto súborom :

hotkeys -t kb9885