Používať počítač na značenie úloh a myšlienok má svoje výhody, často to však nie je praktické a oveľa lepšie je použiť klasické papierové riešenie. Takýmto klasickým riešením môže byť napríklad Moleskine zápisník jednoducho premenený na GTD systém.

Na správu času používam Outlook synchronizovaný s telefónom, je to pre mňa oveľa pohodlnejšie, rýchlejšie a prirodzenejšie ako papierový diár, pri úlohách a poznámkach som však prešiel ku klasickému riešeniu. Použitie Microsoft OneNote je síce elegantné na počítači, často si však potrebujem niečo poznačiť v teréne a písanie na akomkoľvek telefóne je dosť nepohodlné a obmedzené.

Stačí však pár jednoduchých krokov a môžete si aj vy vytvoriť Moleskine GTD systém. Na Moleskine GTD systém budete potrebovať:

  • Moleskine zápisník
  • samolepiace štítky
  • pero

Ja používam zápisník Moleskine Pocker Ruled Notebook, pero Parker Urban Bay City Blue a samolepiace štítky Kores, všetko je možné zakúpiť napríklad v predajniach kníhkupectva Neoluxor.

Na pravú vonkajšiu hranu napíšte do ľavého rohu dátum

Svoj Moleskin zápisník by ste si mali označiť dátumom od ktorého ho začnete používať. Keď celý Moleskine zaplníte, vyznačíte na neho aj dátum ukončenia a môžete ho jednoducho archivovať.

Vyplňte kontaktné údaje

Ak sa vám váš Moleskine stratí a budete v ňom mať vyplnené kontaktné údaje, je šanca, že sa vám vráti, najme ak vyplníte aj ponúkanú odmenu za vrátenie

Očíslujte nepárne strany

Tento krok je trochu otrava, ale vyplatí sa, výrazne vám urýchli vyhľadávanie

Vytvorte a nalepte štítky

Ja som zvolil štítky Úlohy, Projekty a Možno. Štítok úlohy mám na strane 5, Projekty na strane 123 a Možno na strane 189. Na poslednej strane 191 je ešte v zálohe štítok Špeciálne, ktorý sa dá použiť podľa potreby.

Vytvorte šablónu úloh

Pre úlohy používam veľmi jednoduchú šablónu:

  • [] - zaškrtávacie políčko pri každej úlohe, prázdne znamená nesplnená úloha, s bodkou znamená nesplnená úloha s vysokou prioritou, s fajfkou splnená úloha a s krížikom zrušená úloha
  • Dátum - dátum zadania úlohy v tvare dd.MM
  • Úloha - samotný text úlohy
  • Ref - voliteľný odkaz na stranu, kde je úloha podrobnejšie rozobraná

Moje riešenie je naozaj jednoduché, mojim potrebám však dokonale vyhovuje.