Veľa ľudí by si chcelo Linux vyskúšať ale odrádza ich od toho formátovanie a delenie diskov. A tak sa títo užívatelia museli až doteraz uspokojiť so svojimi Windows. Je tu ale jedno riešenie, ktoré je určené práve pre nich. Nachádza sa na CD od distribúcie Mandrake. Je to inštalačný program Lnx4Win. Tento program umožňuje nainštalovať Linux do súboru na dosovom disku, pričom vytvorí adresár lnx4win a v ňom dva súbory. Prvým je Swap, ktorý nahrádza swapovací disk a druhý je Linuxsys.img, do ktorého sa samotný Linux nainštaluje. Ako nevýhoda je uvádzaná znížená rýchlosť systému, čo môžem potvrdiť.

Príprava inštalácie

Príprava inštalácie sa spúšťa súborom install.bat, ktorý celý inštalačný program prekopíruje do už spomínaného adresára lnx4win a spustí Setup. V ňom si určíme, či chceme vytvoriť boot menu, zástupcu na ploche a či nás má systém varovať pri odchode. Najdôležitejšou časťou je určenie veľkosti Swap a Native diskov. Po kliknutí na OK sa nám zobrazí už iba okno s upozornením a inštalácia sa môže začať.

Inštalácia

Po kliknutí na OK (resp. QUI) sa systém reštartuje do Dosu a nabootuje jadro z inštalačného CD. Najprv sa vytvoria spomínané súbory Swap a Linuxsys.img. Dĺžka ich vytvárania závisí od určenej veľkosti. Po ich vytvorení nasleduje grafická inštalácia pomocou programu DrakX. Inštalácia je síce v angličtine, ale mal by ju zvládnuť aj úplný začiatočník. Po inštalácií nasleduje reštart a Mandrake Linux môžeme spustiť alebo z LILA (ak sme ho nainštalovali) alebo zástupcom v adresári lnx4win.