Cloud je fenomén dnešnej doby a skoro všetci ho používame na zdieľanie alebo zálohovanie svojich (často citlivých) dát. Dáta v cloude však vôbec nie sú v bezpečí. Každý z poskytovateľov vaše dáta ochotne vydá americkým úradom, vaše dáta môžu získať útočníci pri napadnutí cloudovej služby a pod. Ako teda ochrániť svoje citlivé dáta v cloude?

Najľahšou ochranou je citlivé dáta do cloudu vôbec nenahrávať , to však popiera využitie cloudu na zálohovanie. Ďalšou možnosťou je využiť nástroje ako TrueCrypt a synchronizovať celé diskové kontajnery, čo nie je úplne pohodlné ani ideálne. Najlepším spôsobom je podľa mňa využitie nástroja BoxCryptor.

BoxCryptor je v podstate pridaná bezpečnostná vrstva nad SkyDrive, DropBox a Google Drive, s ktorými spolupracuje.  Aplikáciu si stačí nainštalovať, určiť adresár, v ktorom chcete citlivé (šifrované) súbory uchovávať a zvoliť si heslo.  Na šifrovanie je použitý 256-bitový AES a heslo je uložené iba lokálne vo vašom počítači, nikde sa nezasiela.

Na rozdiel od spomínaného riešenia s použitím nástroja TrueCrypt, v prípade použitia aplikácie BoxCryptor nie je šifrovaný celý určený adresár, ale jednotlivé súbory. Výhodou je výrazne rýchlejšia synchronizácia. Nevýhodou je fakt, že prípadný útočník je schopný zistiť názvy vašich súborov, čo však väčšinou nie je bezpečnostné riziko.

BoxCryptor je dostupný pre Windows, Mac, iOS a Android, takže k svojim šifrovaným dátam môžete bez problémov pristupovať aj z telefónu alebo tabletu.