Aj napriek tomu, že štandardy ako HTML 4.01 alebo CSS 2 existujú už viac ako 5 rokov, môžete sa internete (najmä na tom slovenskom) stále stretnúť s layoutmi založenými na už doslova historických technológiách, najmä na zneužívaní tabuliek na rozmiestnenie obsahových prvkov na stránke. Použitie CSS layoutu je však oveľa výhodnejšie (výhody CSS sú nepopierateľné) a nie je to nič zložité.

Definícia CSS štýlu

Základom úspechu je správna definícia všetkých obsahových častí dokumentu prostredníctvom CSS v súbore style.css.

Telo dokumentu

BODY {
       background: #FFFFFF; /* farba pozadia */
       color: #000000; /* farba textu */
       font-family: "Verdana", "Helvetica",    sans-serif; /* typ písma */
       font-size: 12px; /* veľkosť písma */
       margin: 0px; /* okraje */
     }

Telo dokumentu bude obsahovať biele pozadie (background: #FFFFFF), čierny text (color: #000000) veľkosti 12 pixelov (font-size: 12px) typu Verdana (Windows) alebo Helvetica (Linux), ak nebude ani jeden z týchto typov písma dostupný, použije sa písmo z rodiny sans-serif, ktorú obsahujú všetky prehliadače. Okraje nastavte na 0 pixelov (margin: 0px).

Hlavička dokumentu

#HEADER {
       width: 100%; /* šírka */
       height: 90px; /* výška */
       background: #AA7239; /* farba pozadia */
       padding: 5px; /* odsadenie */
       color: #FFFFFF; /* farba písma */
     }

Hlavička dokumentu bude mať šírku 100% (width: 100%), výšku 90 pixelov (height: 90px), pozadie bude tmavohnedej farby (background: #AA7239), text bielej farby (color: #FFFFFF) a odsadenie obsahu hlavičky bude 5 pixelov zo všetkých strán (padding: 5px) . Veľkosť textu sa dedí po elemente BODY.

Oddeľovač

#DIVIDER {
       width: 100%; /* šírka */
       height: 20px; /* výška */
       background: #FF8000; /* farba pozadia */
       padding: 3px; /* odsadenie */
       margin-bottom: 5px; /* okraje */
     }

Oddeľovač bude mať šírku 100% (width: 100%), výšku 20 pixelov (height: 20px), pozadie bude oranžovej farby (background: #FF8000), odsadenie obsahu oddeľovača bude 3 pixele zo všetkých strán (padding: 3px) a spodný okraj 5 pixelov (margin-bottom: 5px). Farba a veľkost sa dedia po elemente BODY.

Ľavé menu

#LEFT {
       width: 170px; /* šírka */
       height: 200px; /* výška */
       float: left; /* nadväzovanie */
       background: #FFDFBF; /* farba pozadia */
       margin: 5px; /* okraje */
       border-width: 1px; /* veľkosť kraja */
       border-color: #AA7239; /* farba kraja */
       border-style: solid; /* typ kraja */
       padding: 5px; /* odsadenie */
  } 

Definícia ľavého menu je o niečo zložitejšia. Okrem vlastností ako šírka (width: 170px), výška (height: 200px), farba pozadia (background: #FFDFBF), veľkosť okrajov (margin: 5px) a odsadenie (padding: 5px) pribudli štyri nové vlastnosti. Zápis float: left znamená, že kontajner obsahujúci ľavé menu bude navdäzovať na ľavú stranu dokumenu. Ďalej je potrebné nastaviť veľkosť kraja na 1 pixel (border-width: 1px), farbu kraja (border-color: #AA7239) a typ kraja na plný (border-style: solid). Farba a veľkost textu sa opäť dedia po elemente BODY.

Obsah dokumentu

#CONTENT {
      float: left; /* nadväzovanie */
      margin: 5px; /* okraje */
      padding: 5px; /* odsadenie */
      border-width: 1px; /* veľkosť kraja */
      border-color: #AA7239; /* farba kraja */
      border-style: solid; /* typ kraja */
  } 

Veľkosť okrajov bude (margin: 5px), odsadenie (padding: 5px), kontajner bude nadväzovať na ľavú stranu dokumentu (float: left), veľkosť kraja bude 1 pixel (border-width: 1px), farba kraja (border-color: #AA7239) a typ kraja plný (border-style: solid). Farba a veľkosť textu, farba pozadia sa dedia po elemente BODY.

Pätička dokumentu

#FOOTER {
      width: 100%; /* šírka */
      height: 25px; /* výška */
      background: #AA7239; /* farba pozadia */
      float: left; /* nadväzovanie */
      margin-top: 5px; /* vrchný okraj */
      padding: 3px; /* odsadenie */
     }

Pätička dokumentu bude mať šírku 100% (width: 100%), výšku 25 pixelov (height: 25px), pozadie bude tmavohnedej farby (background: #AA7239), kontajner bude nadväzovať na ľavú stranu dokumentu (float: left), odsadenie bude 3 pixle (padding: 3px) a vrchný okraj 5 pixelov (margin-top: 5px).

HTML dokument

Tvorba samotného HTML dokumentu už nie je žiadne problém, ide v podstate len o aplikáciu vytvorených selektorov na jednotlivé kontajnery.