Igor Kulman

Ako na živnosť v ČR a faktúry do zahraničia (EÚ)

· Igor Kulman

Keď som ako živnostník v ČR začal vystavovať faktúry do Nemecka, musel som riešiť aj administratívu, ktorá je s tým spojená.

V tomto článku prinášam prehľad, čo všetko to obnáša a ako na to. Uvedené informácie platia pre neplatcu DPH a fakturáciu za poskytnutie služieb do inej krajiny EÚ.

Registrácia ako identifikovaná osoba

Podľa zákona o DPH máte povinnosť zaregistrovať sa ako tzv. identifikovaná osoba do 15 dní od poskytnutia služby do krajiny EÚ. Za poskytnutie služby sa berie vystavenie faktúry, teda do 15 dní od prvej faktúry do EÚ. Nie je nutné stať sa platcom DPH, ako to bolo kedysi v minulosti.

Najjednoduchší spôsob je zaregistrovať sa elektronicky prostredníctvom formulára na webe finančnej správy. Ide o formulár Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1.1.2015, kde zaškrnete identifikovaná osoba a ako dôvod registrácie zvolíte § 6i.

Hneď po odoslaní prvej faktúry do Nemecka som tento formulár vyplnil a odoslal. Následne mi prišla Výzva k odstranění pochybností v registračních údajích, kde odo mňa finančný úrad chcel v podstate dokázať, alebo skôr vysvetliť, prečo sa registrujem a požadoval doloženie sídla podnikania a faktúry, na základe ktorej mi táto povinnosť vznikla. Pre istotu som poslal ešte potvrdenie o prijatí zahraničnej platby na účet.

Nakoniec som obdržal Rozhodnutí o registraci k dani z přidané hodnoty s upozornením, že moje zdaňovacie obdobie je kalendárny mesiac.

Vystavenie faktúry

Ak ste neplatca DPH a tzv. identifikovaná osoba, faktúry do krajín EÚ vystavujete v režime prenesenej daňovej povinnosti do zahraničia (reverse charge). Znamená to, že na vašej faktúre je DPH 0 % a odvedenie DPH je povinnosťou odberateľa.

Na faktúru je doležité uviesť poznámku Invoice is in the reverse charge mode. The buyer is obligated to fill in the VAT amounts and pay the tax. (ak je faktúra v angličtine) a skontrolovať, že na nej máte IBAN a SWIFT. Okrem sumy v eurách uvediete aj sumu v českých korunách, ktorá je vypočítaná z aktuálneho kurzu ČNB.

Mesačné podania

Ak vystavíte faktúru do EÚ, máte do 25 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bola vystavená, povinnosť podať Souhrnné hlášení VIES a Přiznání k dani z přidané hodnoty.

Ak daný mesiac žiadnu faktúru do EÚ nevystavíte, žiadne hlásenia nepodávate.

Souhrnné hlášení VIES

Najjednoduchší spôsob je opäť využiť formulár Souhrnné hlášení VIES na webe finančnej správy. Ten obsahuje tabuľku, kde je na každý riadok nutné uviesť vždy kód krajiny, DIČ odberateľa, kód plnenia, počet plnení a sumy.

Znamená to, že faktúry zoskupíte podľa odberateľa, počet plnení je vlastne počet faktúr pre daného odberateľa a každý odberateľ patrí na nový riadok. V prípade jednej faktúry je to jeden riadok s 1 ako počet plnení.

Kód plnenia pre poskytnutie služby do inej kajiny EÚ je 3.

Sumu je nutné uvádzať samozrejme v českých korunách, mala by zodpovedať sume na faktúre (prepočet podľa ČNB ako je uvedené vyššie).

Přiznání k dani z přidané hodnoty

Použite formulár Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2011 na webe finančnej správy.

V tomto formulári vyplňujete okrem vašich údajov len jedno jediné číslo, a to sumu cez všetky faktúry vystavené do krajiny EÚ za daný mesiac (súčet cez všetky riadky v súhrnom hlásení VIES).