Igor Kulman

Zálohovanie Google Photos na Raspberry Pi

· Igor Kulman

V poslednom čase som začal svoje Raspberry Pi používať aj na zálohu cloudových úložísk ako je Dropbox, napadlo ma preto zálohovať naň aj fotky z Google Photos.

Google Photos používam hlavne na zálohovanie fotiek z telefónu, ktoré potom priebežne mažem, takže chcem aj nejakú fyzickú kópiu, ktorú by som mal pod kontrolou v prípade problémov (zrušenie účtu, zmena podmienok a pod.).

Google Photos Library Sync tool

Google Photos Library Sync tool je nástroj na synchronizáciu fotiek a videí z Google Photos na lokálny disk. Aj keď nebol už skoro rok aktualizovaný tak stále funguje a nič lepšie som nenašiel.

Inštalácia

Najjednoduchší spôsob inštalácie Google Photos Library Sync tool je stiahnutie jednej z predpripravených bináriek.

Pre Raspberry Pi je nutné použiť samozrejme ARM verziu.

Použitie

Použitie Google Photos Library Sync je veľmi jednoduché, nástroj má len jeden parameter, --lib udávajúci cestu k adresáru, kde majú byť fotky a videá z Google Photos stiahnuté.

./gphotosync-linux-arm --lib /media/mybook/Google\ Photos/

Pri prvom spustení je nutné nástroju prideliť práva na prístup k vašej Google Photos knižnici. To prebieha navštívením URL, ktorú vam prvé spustenie vygeneruje, a následným skopírovaním tokenu, ktorý takto získate.

Získaný oauth token bude uložený v cieľovom adresári a použitý pri každom ďalšom spustení s parametrom --lib nastaveným na tento adresár.

Stiahnuté fotky a videá su roztriedené do adresárov podľa roku vytvorenia.

Obmedzenia

Základným obmedzením je možnosť spracovať len 14 500 fotiek alebo videí. Ak teda máte fotiek alebo videí v Google Photos viac, stiahne sa vám len najnovších 14 500.

Fotky a videá sa sťahujú vždy od najnovších, takže pri pravidelnom spúštaní by už následne nemal nastať žiadny problém.