Tento program patrí medzi najsťahovávanejšie programy z internetu. Je to program na menenie pozadia (Pracovnej plochy) a šporičov obrazovky. K tomuto programu existuje veľa obrázkov. Na internete je ich viac ako dvetisíc, ktoré môžete použiť na skrášlenie svojej Pracovnej plochy. Obrázky v programe sú roztriedené do kolekcií. Každá má svoj názov a obsahuje minimálne 9 obrázkov. Po inštalácií je k dispozícii jedna kolekcia. Z internetu sa však dajú stiahnuť ďalšie. Sú vo formáte exe - napríklad bigcats.exe. Po spustení sa kolekcia sama nainštaluje a pridá do programu. Môžete si vytvárať aj vlastné kolekcie. Samozrejmosťou pri tvorbe kolekcií je drag-n-drop. Medzi možnosti programu patrí napríklad aj zmena pozadia v určitom časovom intervale, alebo pravidelné sťahovanie nových obrázkov z internetu. Program obsahuje aj šporič obrazovky, ktorý vlastne premieta obrázky z kolekcií. Ak chcete nastavovať pozadia ručne (nie automaticky po určitom čase) stačí si vyberať kolekciu a kliknúť na obrázok z nej, ktorý sa vám páči. Ten sa automaticky nastaví ako pozadie. Všetky obrázky v kolekcií má program uložené vo vlastnom formáte. Pomocou voľby export ich však môžete skonvertovať do formátu jpg.

Licencia: freeware
Kontakt: www.webshots.com