Funkcionálne programovacie jazyky sa v súčasnosti dostávajú znovu do povedomia, hlavne vďaka jednoduchosti ich použitia pri programovaní viacvláknových a asynchrónnych aplikácií. Kým klasické funkcionálne programovacie jazyky ako Lisp a Haskell hľadajú praktické uplatnenie trochu ťažšie, jazyk F# je plnohodnotným programovacím jazykom na platforme .NET a je možné ho bez problémov denne používať. Práve o praktickom funkcionálnom programovaní v jazyku F# je kniha Real World Functional Programming od Tomáša Petríčka a Johna Skeeta.

Kniha je rozdelená na 4 časti, ktoré vás postupne uvedú do problematiky funkcionálneho myslenia, oboznámia so základnými funcionálnymi technikami a postupne sa dostanete až k pokročilým a naozaj praktickým príkladom. Úvodné kapitoly sú spracované veľmi dobre, nevyžadujú žiadne predchádzajúce znalosti funkcionálneho programovania.

Kniha je písaná pútavým štýlom a doplnená o veľké množstvo príkladov, ktoré sú uvádzane nie len v jazyku F# ale aj C#. Práve príklady v jazyku C# robia knihu užitočnou aj pre programátorov, ktorí nemôžu alebo nechcú prejsť na nový jazyk (F#) ale radi by programovali viac funkcionálne a deklaratívne.

Real-World Functional Programming je naozaj skvelá kniha, ktorá vás naučí nielen F# ale hlavne myslieť funckionálne a zapisovať svoje programy viac deklaratívne bez ohľadu na to, aký programovací jazyk používate. Jednoznačne odporúčam všetkým programátorom, ktorí sa chcú posunúť dopredu.