Už dlhšie som sa pohrával s myšlienkou začať písať programátorské články v angličtine a osloviť tak širšie publikum. Priamo na tento web by mi anglické články veľmi nezapadli, tak som sa rozhodol založiť si nový anglický blog. Nájdete ho na adrese http://blog.kulman.sk. Plánujem sa na ňom venovať hlavne vývoju Windows 8 aplikácií, teda WinRT, C# a čiastočne aj F#. Rád by som publikoval jeden článok týždenne, ktorý bude riešiť nejaký konkrétny problém, na ktorý som narazil.