O Linuxe a interných modemoch je známy fakt, že na 99.98% interný modem v Linuxe fungovať nebude. Ja vám ale ponúkam návod na to, ako využiť aj tých 0.02% a spojazdniť svoj modem pod Linuxom. Základom úspechu je mať modem s Lucent chipsetom (napr. od Microcomu). Ďalej budete potrebovať program minicom a nejaký program na vytáčanie napríklad kppp. Oba nájdete na CD od svojej distribúcie.

Prvým ktrokom je stiahnutie si ovladača pre Lucent chipset z adresy http://www.tipyatriky.sk/linux/ltmodem-5.78d.tar.gz . Ovládač rozbalíte príkazom tar -zxf ltmodem-5.78d.tar.gz napríklad do adresára /usr/src/. Potom ho skompilujete príkazmi make a make install. Ovládač je skompilovaný a ďalším krokom je naloadovanie modulu ltmodem.o príkazom ./ltinst. Potom spuste program minicom. V ňom napíšte nasledujúce príkazy : ATX3 a ATDT 123456.

Prvým oznámite modemu aby nečakal na oznamovací tón a druhým vytočíte ľubovoľné číslo, aby ste sa presvedčili, či modem funguje. Ďalej spuste kppp a vytvorte nové pripojenie. Port modemu nastavte na /dev/modem, ktorý je vlastne len odkazom na /dev/ttySLT0 vytvoreným programom ltmodem. V okne s nastaveniami modemu zvoľte automatické nastavenie. Všetko je už pripravené a stačí už iba kliknúť na Pripojiť a zasurfovať si po internete.