Connection meter je český program na sledovanie výdavkov za internetové pripojenie cez telefón a modem. Aby ste mohli sledovať skutočné ceny za vaše pripojenie, musíte mať dobre nastavené tarify. Program sa dodáva s už prednastavenými tarifami. V slovenskej verzií nájdete tarify pre volanie na číslo 019xy. Tarify sa dajú samozrejme nastaviť aj ručne. Ručne sa dajú pridávať aj sviatky. Program vypočítava cenu pripojenia podľa času pripojenia, no ak platíte za objem stiahnutých dát, nie je problém nastaviť ho na túto funkciu. Ceny za všetky pripojenia si program ukladá do prehľadnej tabuľky. Z nej potom môžete urobiť graf podľa dĺžky trvania alebo ceny, napríklad za jeden mesiac. K dispozícií sú aj štatistiky. Program obsahuje veľa nastavení. Môžete napríklad nastaviť dobu potrebnú na pripojenie, automatické odpojenie, ak presiahnete určitú sumu alebo čas, optimálne nastavenia pre váš modem, upozornenie pred koncom impulzu … Okrem monitorovania internetového pripojenia slúži aj ako SMS brána. Program existuje v českej aj slovenskej verzií.

Licencia: Shareware
Registrácia: 120 Kč
Kontakt: www.epstudio.cz